Udvalget for mindre psykisk sårbarhed, er et såkaldt opgaveudvalg nedsat af Aarhus Byråd som et et-årigt § 17.4 udvalg.

Læs mere om grundlaget for udvalget: